.روند روال این کتاب روی ثابت روند روال به معنا است می باشد. ...

.روند روال این کتاب روی ثابت روند روال به معنا است می باشد. درمسائل الهی فکر یک نفر ممکن است بر میلیاردها نفر غلبه درروال تکلیف کند اما درمسائل عادی جمع بهتر از فردی است همین است حکومت الهی یا ولایت حاکم برمردم است و مردم حاکم بر حکومت غیرالهی یا وکالت است می باشد و مشاوری درورای زمین با مشاور مدنیت درانسانی داشته باشید تا بتوانید شما را به سوی تمدن فراتر از زمین ببرد می باشد. حق حق است حقی که باطل باشد نداریم چه عملش مناسب باشد چه عملش مناسب نباشد اما باطلی که حق باشد داریم حتی اگر عملش مناسب تر از حق باشد می باشد و تازه رسانه ها استحمارگری کننده مردم است با یاددادن مسائلی که منافع اجتماعی آنان را تامین می کند و اینان انسان را برده تمدن و مدنیت و شهری می کنند نه تمدن و مدنیت و شهری را برده انسان بکند و میل شما آنچه می کنند که تمدن و مدنیت و شهری خواستار است نه شهر و تمدن و مدنیت میل انسان درحالی که این کتاب به انسان تمدن و مدنیت داده و راه انتخابش را به خود او سپرده است و این جنگی بین فرهنگی است می خواهد انسان زیر سلطه مدنیت و تمدن باشد با فرهنگی که می خواهد انسان حاکم بر مدنیت و تمدن باشد (فقط روشی درراه او می گذارد که بتواند "تدبیر" کند) هردو شدنی نیست چون که انسان حق بردگی جزء بندگی خدا را ندارد می باشد و این است که اسم مدنیت برده ی انسان اسمش را خودسری و منافع شخصی بر منافع جمعی می گذارد درحالی که اصلا منافع شخصی جمعی مطرح است و تازه منافع جمعی با خدا نیست ومنافع شخصی نیز با خدا نیست حق با خداست حتی اگریک نفر به حق باشد غلبه دارد برعالمی که گمراه و تازه تکنولوژی راه پیش بردن مدنیت است و باید تکنولوژی و بیولوژی را افزایش داد و به سوی آن حرکت کرد می باشد.

میزان تکنولوژی هرچه ماوراء تر و سنگین تر  و پُس تکنولوژی تر باشد خشنودی دراین دنیا بیشتر است و اگر باور به معاد و توحید و ... هم مبنا آن باشد هم قطعه ای بهشتی دردنیا و هم بهشتی با بالایی درجه درآخرت خواهیم داشت می باشد. در مُد بودن روش اعتدال بهتر است به طوری که به روز باشیم اما قرطی نباشیم می باشد. و تازه رسانه ایران خیلی بهتر از دیگر رسانه ها است اما این بدین معنا نقص و عیب های بزرگ ندارد اما داشتن نقص های بزرگ بدین معنا نیست که خوبی های کم دارد بلکه رسانه ی ایران خوبی هایی بسی بزرگ نیز دارد مثلا : ۱_ مبارزه رسانه ای با رسانه های دشمن ۲_ به روز رسانی فیلم و تبلیغات ۳_ موقیت شناسی به زمان ۴_ حرکت نه شرقی نه غربی و... اینان باعث می شود رسانه داخلی نظام مقدس اسلامی ایران را مسیحیای خواند می باشد. و تازه این بعض به خاطر این است که جایی خود را با شان الهی ویا با تقوا آورده است و جایی خود را بی تقوا و بدون درنظر گرفتن شان الهی آورده است اگر اصلاحگر شود حتما مطابق با شان الهی ویا با تقوا میشود می باشد. ^تمام^ کار خود ظاهر است و کار سیرت باطن درظاهر است و جامه ظاهر ظاهر است و خشونت به حداقل ممکن باید باشد و نباید سرکوب شود باید کنترل شود و به جایش که اندک جا است درمقابل فساد به خصوص استحمارگران به عدالت انجام شود و رحمت به حداکثر ممکن باید باشد و نباید محدود شود و باید گسترده شود و بدون جا جزء درمقابل استکباری که از گمراهی بازنمی گردد داده شود حتی به مسلمان که هیچ به غیرمسلمان متقی نیز داده شود میباشد. و سکوتی که پشت آن فریاد است برتر از فریادی که پشت آن سکوت است می باشد. قطعه ای از بهشت زیر پای مادران است می باشد. از ترس خدا غافل مباش که سرچشمه نیکی هاست. می دانم که می دانید اما برای بهتر دانستن می گویم ما سه معنا داریم یکی معنای حقیقی و یکی معنای حسی یکی معنای ادبی مثلا پراکندگی و یکجا یک معنا است و درمعنای حسی پراکندگی و یکجا توصیف حس منحصر به فرد دارد و معنای ادبی حتی پراکندگی ربطی به یکجا ندارد و مثلا درمعنای حقیقی مردم و عشق و انسانیت هم معنا اند و معنای حسی توصیف معنای مردم و عشق را می گوید و درمعنای ادبی مردم و عشق و انسانیت به هم ربطی ندارند می باشد معنای حقیقی از عقل معرفت می آید و معنای آن معنای روحی آن است (مثلا روح انسانیت و عشق یکی است و روح جا و پراکندگی یکی است هرچند معنای کلمه بسیار فاصله باشد) و معنای حسی معنای درکی آن است (اکثر بسیار جاها کمک به معنای حقیقی می کند) و معنای ادبی معنای کلمه است هرسه درکتاب بهره برده شده است می باشد و معنای حسی بعض است یعنی اگر برگفته از معنای روحی لااقل تقوا باشد به حق است و غیر مقبول نیست و معنای سوم که معنای ادبیست مال سواد و تخصص است می باشد‌. جنگ جهانی سوم جنگ صلیبی دوم (نوین) که چین حامی مسلمانان است و آمریکا حامی مسیحیان است می باشد که پیروز میدان شیعه می باشد و پس ظهور نزدیک است می باشد.امام محمد باقر (ع) : بهترین

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است