و تازه اینکه درکل جمع را با تظاهرسازی خودتان مقایسه نکنید چو...

و تازه اینکه درکل جمع را با تظاهرسازی خودتان مقایسه نکنید چون هردو درعمل و انسانی مشترک اند اما درشان الهی تفاوت آغاز می شود (و جنگ تاریخ بوده بین باطل با باطل و باطل با حق که جنگ باطل با حق دو تا بود یکی مفسدین رو با درکل جمع و تظاهری ها با درکل جمع ها (اینجا درکل جمع مفسد نما شده است (و همانا ظاهر وجود و موجود جزء اندک نیست)) بوده است می باشد و معصیت حقیقی داشتن انسانی بدون تفاوت به شان الهی و لااقل بدون تقوا است می باشد. و تازه ظاهر و باطن وسط محض درمعنا یکی نیست می باشد‌. وتازه آنچه توسط معنا یافته می شود اکثرا موجود است و واقعیت مثبت دارد می باشد هرچند درواقعیت نگاه نایافت ^پیداشوند^ می باشد و تازه اینکه قرار نیست باور کنند ویا نکنند این است که تو حق را بگویی و آنان که اهل شوخی حتی جدیتشان و جوان فکری اند قبول نمی کنند چون آنان خوبی را به ظاهر می بینند و تازه اینکه درحد نامحدود محدود است و اشکال نیست هر اتفاقی بیفتد مهم حق برقرار شود ظهور برقرار شود و تازه اینکه ظاهر ماندن ماندن نیست که هیچ اصل نیست و تازه برای پیشرفت تغییر در تغییر داریم تا همان راه ثابت شود می باشد و تازه می دانید خوبی به انسانی وظاهر و طبیعت و عشق مشکل ندارد اگر با پشتوانه شان الهی و ماوراطبیعی و باطن به معنا و عقل معرفت باشد پس چرا می گویم مشکل دارد ؟ چون بعض است اگر بدون تفاوت به پشتوانه لازم باشد یعنی انسانی با الهی باشد ویا انسانی خالی بدون تقوا باشد مشکل دارد وگرنه انسانی با مبتنی برمبانی الهی مورد پسند است می باشد و تازه چیزی به عنوان باطل وجود نیست مگر چیزی اینکه شان الهی نداشته باشد لااقل تقوا نداشته باشد و تازه اگر باطل شد بعض است مثل چاقو مثل رایانه مثل فضای مجازی و . . . پس خیالتان راحت باشد شراب دردنیا حرام درآخرت حلال است و چاقو برای قاتل بد برای دکتر خوب و . . . دین می خواهد هرچیزی درراه حق خرج بشود هرچند رسمی و دردسر ساز بشود وگرنه چیزی را درجای خودش منع نکرده است می باشد و هروقت فهمیدید چاقو دکتر شیرین تر از گل دوست است شما خیلی چیزها دیگر هم فهمیده اید می باشد و تازه اینکه همه جرم ها از بی تقوایی پیش می آید چه تظاهر انسانی بشود چه نشود و چون تظاهر انسانی نشود رو است می باشد و تازه عمل صالح قبل از تقوا است اما تاکید به تقوا بیشتر از عمل صالح است می باشد چون عمل صالح نشان دارد و نشانش تقوا است می باشد. آنچه که کلام به معنا است بالاتر از آن است که در بی کلامی می گنجد می باشد هرچند بی کلامی با تقوا بهتر از کلام بی معنا است می باشد و تازه روشنفکری آن نیست که ۱۱ سنت را استحاله شود و روشنفکری آن است که درزیرسایه ۱۱سنت روشنفکری شود می باشد و ۱۱ سنت را باور باید داشت می باشد تا واقعا خدا را باور داشت اگر ۱سنت الی ۰سنت از ۱۱سنت داشت مثل توحید بقیه را نداشت ویا هیچکدام واقعا خدا نداشت هرچند به ظاهر (نه به معنا) بیشتر خدا داشت می باشد می باشد. و تازه رکوددار سرعت به ظاهر نیست و تازه خداوند اولین چیزی خلق کرد سینرژی یا انرژی متراکم بود و امتحان درنزد خدا یعنی برای کسب رشد و تعالی است (نه برای دانستن توانستن که امتحان درنزد انسان) است می باشد و یک رابطه با خالق و یک رابطه اطرافیان (طبیعت و دیگران و مردم و ...) و رابطه با خود و قدرت انتخاب و همه عالم همانا اگر برخلاف حق باشند شما مطابق حق بروید هیچ ضرری به شما نمیرسانند اگر بخواهید می باشد و انتخاب قدرت دست توست که راه حضرت مهدی (عج) و حق را برویی ویا گمراه شویی می باشد و تازه اینکه اول نسبت به خودتان دلسوز باشید بعد بداند نسبت به اطرافیان وظیفه داریم می باشد و فرزندان امانت دراختیار شماست و  تازه انتظار فرج حضرت مهدی (عج) بکشید می باشد و تازه اینکه غنی شما فقیرتان را دریابد میباشد و نیازشان برطرف کند می باشد و تازه عدالت آن است توجه به دیگران حتی غیر مسلمان تقواگر نمی تواند نکند و تازه اینکه ما مداوم درمعجزه ایم اما به آن عادت کردیم همانا سعی کنیم نگاه را بشوریم و جدید ببنیم و تازه اینکه فقر آمد مجاز نیست از دین بیرون روید اما مسئولین باید فقر را برطرف کنند می باشد و تازه اینکه قلب و وجدان بعد از عقل معرفت حجت درون است می باشد. و تازه اینکه فقه را از وجدان دینی بیابد تا بتوانید فقه را غالبا کاربری بکنید می باشد و تازه شبهه یعنی باطلی که خود به رگه حق خود را می زند و نه تنها این کتاب (مطالب این کتاب) شبهه نیست بلکه شبهه ها را برطرف می کند این روی ثابت به معنا می باشد و خوشا به حال برادران من که بدون اینکه پیامبر (ص) و معجزه ببیند به خط نوشته های کاغذ این کتاب ایمان می آورند و این کتاب شبه قرآن است و هرکتابی که شبیه این کتاب باشد آن کتاب هم قابل مطالعه است می باشد و تازه اگر اهل ایمان و تقوا باشید برک

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است
Loading...