#پارت_بیست‌و‌نهم همینکه رسیدیم خونه دخترا اومدن طرفم ترمه - ...

#پارت_بیست‌و‌نهم

همینکه رسیدیم خونه دخترا اومدن طرفم

ترمه - کجا بودی تو
رویا - چرا زنگ میزنیم جواب نمیدی
ترمه - حالا دیگه ما غریبه شدیم که میگی ادرین تنها بیاد
رویا - حیف ما که به فکر تو بودیم

نمیدونم چرا ولی همون جا دم در گریم گرفت سرمو انداختم پایین

+ شما برای من غریبه نیستید منم که برای شما غریبه ام اگه اون موقع که داشتم ماجرای بیرون رفتن رو گردن میگرفتم باید یکیتون پیشم بودین به شما که سیلی نزدن
ترمه - چی؟؟؟؟
+ همین اروین خان زد تو گوش بنده نگاه کن جاش هنوز قرمزه

ترمه برگشت به اروین که روی مبل بود نگاه کرد
ترمه - اروین تو درسا رو زدی
اروین - پررو بود منم زدمش
ترمه - خجالت بکش چجوری تونستی دست روی ی دختر بلند کنی متاسفم برات

ترمه دست منو رویا گرفت برد داخل اتاق خودش و رویا

+ بچه ها ببخشید من فقط میخواستم حساب اروین رو برسم ( روبه ترمه )نه اینکه تو رو از اروین برونم

ترمه - خب شاید باید من ی چیز هایی هم از اروین بدونم مثلا همینکه وقتی عصبی میشه ادم رو میزنه یا خیلی چیز های دیگه بعدم دخترم باید نازم رو بکشه :face_with_stuck-out_tongue_and_tightly-closed_eyes:

رویا - عجبا رو نکرده بودی
+ خب من برم داخل اتاقم امشب اوین رو میفرستم پیش شما :winking_face:


ی چشمک زدم و رفتم بیرون


از پایین ادرین با چشماش راهنماییم کرد که برم داخل اتاقم
اروین سرش پایین بود رادوینم ب ی نقطه نامعلوم نگاه میکرد


پریدم داخل اتاق و به ادرین پیام دادم
( من امشب خواهرت رو میفرستم پیش ترمه اوکی )

چند مین بعد پیام داد

( باشه بفرست منم میام پیشت درباره ی ی مورد حرف بزنیم )
+ ( چه موردی )
- ( حالا )

بچه ها لایک و کامنت یادتون نره
در باره ی هر پارت نظر بدین #پلیز
:person_with_folded_hands::person_with_folded_hands::person_with_folded_hands::person_with_folded_hands::person_with_folded_hands:

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار