امیررر:ﺍﻳﻦ ﭘﺴﺖ ﺭﺍ ﺳﻜﻮﺕ ﻣﻴﻜﻨﻢﺗﻮ ﺑﻨﻮﻳﺲ ......ﺗﻮ ﺑﻨﻮﻳﺲ .....ﺑﻨﻮ...

امیررر:

ﺍﻳﻦ ﭘﺴﺖ ﺭﺍ ﺳﻜﻮﺕ ﻣﻴﻜﻨﻢ
ﺗﻮ ﺑﻨﻮﻳﺲ ......
ﺗﻮ ﺑﻨﻮﻳﺲ .....
ﺑﻨﻮﻳﺲ ﺍﺯ ﺩﻟﺘﻨﮕﻲ ﻫﺎﻳﺖ
اﺯ ﺩﺭﺩﻫﺎﻳﺖ از ﻫﺮﭼﻪ ﺩﻟﺖ
ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ ﺑﻨﻮﻳﺲ .....
ﺩﻟﺘﻨﮕﻲ ﺍﺕ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺟﺎﻥ وﺩﻝ میچـﺸﻢ

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است