سلام صبح همگی بخیر یهویی منو خروسم تازه بیدار شدیم 😃 😃 😃