ویژه کنید
عکس و تصویر ‌ #پیامبــر (ﷺ): شخصی ڪه دردنیا به امانت خیانت ڪند، وآنرابه صاحبش پس ندهد ، ...

‌ #پیامبــر (ﷺ): شخصی ڪه دردنیا به امانت خیانت ڪند، وآنرابه صاح...

#پیامبــر (ﷺ):
شخصی ڪه دردنیا به امانت خیانت ڪند،
وآنرابه صاحبش پس ندهد ،
اگر بمیرد از دین من نمرده است !
و خدا را در حالی ملاقات خواهد کرد
ڪه از او #خشمگین است 😱
#خواهرم !
#سرخی خونم رابه #سیاهی چادرت به امانت می گذارم✋
جواب شهداروچه می خواهیم بدهیم ؟😔
جواب خداروچه می خواهیم بدهیم؟😔

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است
Loading...