ﻓﻘﻂ یک ﻧﺦ ﺩﯾﮕﺮ ............یک ﻧﺦ ﺍﺭﺍﻣﺶ ﺩﻭﺩ ﻣﯿﮑﻨﻢﺑﻪ ﯾﺎﺩ ﻧﺎ ﺍﺭ...

ﻓﻘﻂ یک ﻧﺦ ﺩﯾﮕﺮ ............

یک ﻧﺦ ﺍﺭﺍﻣﺶ ﺩﻭﺩ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﺑﻪ ﯾﺎﺩ ﻧﺎ ﺍﺭﺍﻣﯽ ﻫﺎﯾﻢ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺳﺮﻭ ﮐﻮﻟﻢ ﺑﺎﻻﺭﻓﺘﻪ ﺍﻧﺪ ..... یک ﻧﺦ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﯾﺎﺩ ﺗﻤﺎﻡ ﺩﻝ ﻣﺸﻐﻮﻟﯽ ﻫﺎﯾﻢ یک ﻧﺦ ﺳﮑﻮﺕ ﺑﻪ ﯾﺎﺩ ﺣﺮﻓﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻗﻮﺭﺕ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﻡ یک ﻧﺦ ﺧﻮﺩﺧﻮﺍﻫﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﻭﻗﺘﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﻏﯿﺮ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﻡ ﺭﺍ ﻣﯿﺨﻮﺍﻡ .... ﮐﻤﯽ ﺯﻣﺎﻥ ﻟﻄﻔﺎﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ یک ﻧﺦ ﺩﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻗﺪﻣﻬﺎﯼ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﻋﻘﺮﺑﻪ یک ﻧﺦ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺎ ﻣﺮﮒ ﺍﯾﻦ ﭘﺎﮐﺖ ﻧﻤﺎﻧﺪﻩ از کانال من در تلگرام بازدید بفرمائید* https://t.me/monlightyy/AAAAAFuoaddonyatiktak2pgXxCsxw

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار