در صدا ڪردنِ نام #تویڪ "ڪجایے؟" پنهان است ...یڪ "ڪاش مےبودے"...

در صدا ڪردنِ نام #تو

یڪ "ڪجایے؟" پنهان است ... یڪ "ڪاش مےبودے":broken_heart: یڪ "ڪاش باشے" من نامِ تو را حذف به قرینہ این همہ #دلتنگے :heavy_heart_exclamation_mark_ornament:و پرسش صدا مےزنم: برادرم....:broken_heart: #شهید_محسن_حججی:tulip: #یادش_با_صلوات

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار