جدا ماندن از کسی که دوستش داریفرقی با مردن نداردپس عمری که ب...

جدا ماندن از کسی که دوستش داری

فرقی با مردن ندارد
پس عمری که بی تو میگذرد
مرگیست به نام زندگی:broken_heart:

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار