ویژه کنید
عکس و تصویر #حکایت_وحدت_درعشق #عاشقی بر در خانه یارش رفت و درب کوبید. #معشوق پرسید : کیست؟ #عاشق ...

#حکایت_وحدت_درعشق #عاشقی بر در خانه یارش رفت و درب کوبید. #معشو...

#حکایت_وحدت_درعشق
#عاشقی بر در خانه یارش رفت و درب کوبید. #معشوق پرسید : کیست؟
#عاشق گفت: من هستم « عاشق شما»
معشوق گفت: برو، هنوز زمان ورود #خامان_و_ناپختگان_عشق به این خانه نرسیده است. تو خام هستی. باید مدتی در #آتش_جدایی بسوزی تا پخته شوی، هنوز آمادگی عشق را نداری. عاشق بیچاره برگشت و سالی در آتش دوری و جدایی سوخت، پس از سالی دوباره به در خانه معشوق آمد و با ترس و ادب در زد. مراقب بود تا سخن بی ادبانه ای از دهانش بیرون نیاید. با کمال ادب ایستاد.
#معشوق گفت: کیست در می زند.
#عاشق گفت: ای #دلبر_دلربا ، تو خودت هستی. تویی، تو.
# معشوق در باز کرد و گفت اکنون تو و من یکی در #خانه_عشق جا نمی شود. یک « من » بیشتر نیست. دو « من » شدیم به درون خانه بیا. حالا عشق ما مانند سر نخ است که اگر دو شاخه باشد در سوزن نمی رود.
گفت اکنون چون منی ای من درآ
نیست گنجایی دو من را در سرا
#مولوی #مثنوی_معنوی #دفتر_اول
#گنجینه_علوی_ساوجی
@srazsaveh
#فرهنگ_و_ادب #ادبیات #متن_ادبی #شعر #سبک_زندگی #نکات_جالب_توجه #عشق #شف5274
#Culture_and_Literature
#literature
#Poetry
#life_style
#Interesting_points

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است
Loading...