موفق ترین انسانهاآنهایی نیستند کهبه ثروت یا قدرترسیده اند، ،...

موفق ترین انسانها

آنهایی نیستند که به ثروت یا قدرت رسیده اند، ، بلکه کسانی اند که هیچگاه دیگران را نرنجانده اند، ، و باعث غم و اندوه هیچکس نشده اند. . . .

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار