:small_orange_diamond:میدونید نشون دادن انگشت وسط (:reversed...

:small_orange_diamond:میدونید نشون دادن انگشت وسط (:reversed_hand_with_middle_finger_extended::emoji_modifier_fitzpatrick_type-3:) چه معنایی دارد و ماجرای آن چیست ؟

در خلال جنگ‌های انگلستان و فرانسه در سال 1415 در جنگی معروف به نام نبرد آگینکورت، سپاه فرانسه شکست سختی از سپاه انگلستان خورد ! بعد از این شکست فرانسوی ها طرحی را برای ناکارآمد کردن سپاه انگلستان ارائه دادند، از جانب مقامات فرانسوی دستور رسید تا در صورت دستگیر کردن هر انگلیسی، فورا انگشت وسط او را قطع کنند، به این ترتیب آنها دیگر قادر به پرتاب تیر ( با کمان ) نخواهند بود ! با فاش شدن این قضیه از آن پس در هنگام جنگ‌ها سربازان انگلیسی از دور انگشت وسط خود را به سربازان فرانسوی نشان میداند و با این حرکت به آنها می فهماندند که من هنوز انگشت وسط خود را دارم و با همین انگشت به سمت تو تیر پرتاب خواهم کرد و تو را خواهم کشت !

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

Loading...