پنجشنبه روز دختره از الان تبریک ب همه ی آبجیای  دوستداشتنی♥♥...

پنجشنبه روز دختره از الان تبریک ب همه ی آبجیای دوستداشتنی

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
دختر ^__^
: ﻣﻮﺟﻮﺩﯼ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ :
ﻭﻗﺘﯽ ﺗﻌﺠﺐ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ ﻭﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍ !!
ﻭﻗﺘﯽ ﺧﻮﺷﺤﺎﻝ ﺍﺳﺖ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ ﺑﻤﯿﺮﯼ ﺍﻟﻬﯿﯿﯿﯿﯿﯿﯽ !!
ﻭﻗﺘﯽ ﻏﻤﮕﯿﻦ ﺍﺳﺖ ﺁﻩ ﻣﯿﮑﺸﺪ
ﻭﻗﺘﯽ ﻣﯿﺘﺮﺳﺪ ﺟﯿﯿﯿﯿﯿﯿﯿﻎ ﺑﻨﻔﺶ ﻣﯿﮑﺸﺪ
ﻭﻗﺘﯽ ﺑﺪﺵ ﻣﯽ ﺁﯾﺪ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ ﻭﯾﺸﺸﺸﺶ .
ﻭﻗﺘﯽ ﺧﻮﺷﺶ ﻣﯽ ﺁﯾﺪ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ ﻭﻭﯾﯿﯿﯿﯽ.
تمام دنیای او لاک های جیغ و رژ لب های رنگی است.
به طرز عجیبی عاشق پاستیل و لواشک است ^_^
ﻫﻤﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺫﮐﻮﺭ ﮔﯿﺘﯽ ﺩﺭ ﻋﺸﻖ ﺍﻭ ﻭﺍﻟﻪ ﻭ ﺳﺮﮔﺮﺩﺍﻧﻨﺪ ...

و در نهایت تماام قلبش تنها مملو از یک عشق است♥♥

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

Loading...