ویژه کنید
عکس و تصویر #مهرخوبان_دل_و_دین از همه بی پَروا برد رُخ شَطرنج نبُرد آنچه #رخ_زیبا برد تو مپندار که ...

#مهرخوبان_دل_و_دین از همه بی پَروا برد رُخ شَطرنج نبُرد آنچه #رخ_زی...

#مهرخوبان_دل_و_دین از همه بی پَروا برد
رُخ شَطرنج نبُرد آنچه #رخ_زیبا برد

تو مپندار که #مجنون سر خود مجنون گشت
از سَمَک تا به سُهایش #کشش_لیلی برد

من به #سرچشمه_خورشید نه خود بردم راه
ذرّه یی بودم و مِهر تو مرا بالا برد

من #خس_بی_سر_و_پایم که به سیل افتادم
او که می رفت مرا هم به #دل_دریا برد

#جام_صهبا ز کجا بود مگر دست که بود
که درین بزم بگردید و #دل_شیدا برد؟

#خم_ابروی_تو بود و #کف_مینوی_تو بود
که به یک جلوه زمن #نام_و_نشان یکجا برد

خودت آموختِیَم مِهر و خودتِ سوختِیَم
با برافروخته رویی که قرار از ما برد

#همه_یاران به سر راه تو بودیم ولی
#خم_ابروت مرا دید و زمن یغما برد

#همه_دل_باخته بودیم و هراسان که غمت
همه را پشت سر انداخت مرا تنها برد

#غزل از مرحوم #علامه_سیدمحمدحسین_طباطبایی_ره
#گنجینه_علوی_ساوجی
@srazsaveh
#فرهنگ_و_ادب #ادبیات #شعر #غزل_عاشقانه #غزل_عارفانه #غزل_عرفانی #علامه_طباطبایی #شف11418
#Culture_and_Literature
#literature
#Poetry

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است
Loading...