‍ :leaf_fluttering_in_wind: :leaf_fluttering_in_wind: :tulip...

‍ :leaf_fluttering_in_wind: :leaf_fluttering_in_wind: :tulip: :leaf_fluttering_in_wind: :leaf_fluttering_in_wind: :tulip: :leaf_fluttering_in_wind: :leaf_fluttering_in_wind: :tulip:

:white_heavy_check_mark: حجاب چیست؟! :gem_stone: حجاب یعنی: :white_left_pointing_backhand_index: زرهی در برابر چشم های مریض.:gem_stone: :rose: حجاب یعنی: :white_left_pointing_backhand_index: تمام زیبایی زن برای یک نفر:rose: :tulip: حجاب یعنی: :white_left_pointing_backhand_index: من انتخاب میکنم که تو چی ببینی:tulip: :hibiscus: حجاب یعنی: :white_left_pointing_backhand_index: نشان دادن شخصیت خویش :hibiscus: :sunflower: حجاب یعنی: :white_left_pointing_backhand_index: عزت،شوکت،پاکدامنی افتخار،شجاعت،قدرت:sunflower: :cherry_blossom: حجاب یعنی: :white_left_pointing_backhand_index: فخر،زینت،پاکی قلب مرواریدی درون صدف:cherry_blossom: :palm_tree: حجاب یعنی: :white_left_pointing_backhand_index: بندگی خداوند خشنودی الله:palm_tree: :ok_hand_sign: حجاب یعنی سپری محکم در برابر چشم های نامحرم و آتش جهنم. خواهرم،سیاهی چادرت کوبنده تر از سرخی خون من است.

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است