عشق مساحت مشخصی نداردگاهی به اندازه یکدل استوگاهی به بزرگی ی...

عشق مساحت مشخصی ندارد

گاهی به اندازه یکدل است وگاهی به بزرگی یک دنیا یاد بگیریم با دل کوچکمان یکدنیا محبت کنیم وعـشق بورزیم

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است