ویژه کنید
عکس و تصویر سال‌ها #پیروی_مذهب_رندان کردم تا به #فتوی_خرد #حرص_به_زندان_کردم من به #سرمنزل_عنقا نه به خود بردم راه ...

سال‌ها #پیروی_مذهب_رندان کردم تا به #فتوی_خرد #حرص_به_زندان_کرد...

سال‌ها #پیروی_مذهب_رندان کردم
تا به #فتوی_خرد #حرص_به_زندان_کردم

من به #سرمنزل_عنقا نه به خود بردم راه
قطع این مرحله با #مرغ_سلیمان کردم

سایه‌ای بر دل ریشم فکن ای #گنج_روان
که من این #خانه_به_سودای_تو_ویران_کردم

#توبه_کردم که #نبوسم_لب_ساقی و کنون
می‌گزم لب که چرا #گوش_به_نادان_کردم

در خلاف آمد عادت بطلب کام که من
#کسب_جمعیت از آن #زلف_پریشان کردم

#نقش_مستوری_و_مستی نه به دست من و توست
آن چه #سلطان_ازل گفت بکن آن کردم

دارم از #لطف_ازل #جنت_فردوس طمع
گر چه #دربانی_میخانه فراوان کردم

این که #پیرانه_سرم #صحبت_یوسف بنواخت
#اجر_صبریست که در #کلبه_احزان کردم

#صبح_خیزی_و_سلامت_طلبی_چون_حافظ
هر چه کردم همه از #دولت_قرآن کردم

گر به #دیوان_غزل_صدرنشینم چه عجب
#سال‌ها_بندگی_صاحب_دیوان_کردم
منبع : #حافظ #دیوان_حافظ . #غزلیات . #غزل319
#گنجینه_علوی_ساوجی
@srazsaveh
#فرهنگ_و_ادب #ادبیات #شعر #شعر_عرفانی
#کلام_شعراء #نکات_اخلاقی #نکات_قابل_توجه
#شف2043
#Culture_and_Literature
#literature
#Persian_poem
#Hafez

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است
Loading...