ویژه کنید
عکس و تصویر #سؤال پانزده ⚠ مسئول ایجاد #اختلال در نرم‌افزارهای داخلی بعد از فیلترینگ #تله_گرام چه کسی ...

#سؤال پانزده ⚠ مسئول ایجاد #اختلال در نرم‌افزارهای داخلی بعد ...

#سؤال پانزده

⚠ مسئول ایجاد #اختلال در نرم‌افزارهای داخلی بعد از فیلترینگ #تله_گرام چه کسی است؟

#جهرمی را #استیضاح و #محاکمه کنید...

#نهضت_پرسشگری ✊ @jebheh

Loading...