ویژه کنید
عکس و تصویر ♥ وﻗﺘﯽ ﺍﻭﻣﺪ ﺑﭙری تو بغلش♥ بوسش ﮐﻨﯽ ٠٠٠ ♥ ﺩﺳﺘﺘﻮ ﺩﻭﺭ ﮔﺮﺩﻧﺶ ﺑﻨﺪﺍﺯﯼ ٠٠٠ ...

♥ وﻗﺘﯽ ﺍﻭﻣﺪ ﺑﭙری تو بغلش♥
بوسش ﮐﻨﯽ ٠٠٠ ♥
ﺩﺳﺘﺘﻮ ﺩﻭﺭ ﮔﺮﺩﻧﺶ ﺑﻨﺪﺍﺯﯼ ٠٠٠ ♥
نگات ﮐﻨﻪ ٠٠٠ ♥
نگاش ﮐﻨﯽ ٠٠٠ ♥
بگه ﺧﺎﻧﻮﻣﻢ ﻋﺎﺷﻘﺘﻢ ٠٠٠ ♥
بگی آقامون اینا ﺩﯾﻮﻭﻧﺘﻢ ٠٠٠ ♥
سرشو بکنه تو گودی گردنت با ﺻﺪﺍﯼ ﻣﺮﺩﻭﻧﻪ ﺑﺨﻨﺪﻩ ٠٠٠ ♥
با ﻇﺮﺍﻓﺖ ﺯﻧﺎﻧﻪ ﺷﯿﻄﻮﻧﯽ ﮐﻨﯽ ٠٠٠ ♥
ﻭﻗﺘﯽ ﺟﻠﻮ ﺁﯾﻨﻪ ﻭﺍﻣﯿﺴﺘﻪ ﺑﺮﺍﺕ ﻓﯿﮕﻮﺭ ﻣﯿﮕﯿﺮﻩ ٠٠٠ ♥
میگه ﻋﻀﻠﻪ ﺭﻭ ﻧﮕﺎ ٠٠٠ ♥
بخندی ﺑﮕﯽ ﺗﻮ ﻗﻮﯼ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮﺩ ﺟﻬﺎﻧﯽ ٠٠٠ ♥
اﺯ ﺗﻮ ﺁﯾﻨﻪ ﭼﺸﻤﮏ ﺑﺰﻧﻪ ﺑﮕﻪ : ♥
وﺭﻭﺟﮏ ﺗﻮﻫﻢ ﺧﻮﺷﮕﻞ ﺗﺮﯾﻦ ﺩﺧﺘﺮ ﺩﻧﯿﺎﯾﯽ ٠٠٠ ♥
ﺑﯿﺎﺩ ﺩﻧﺒﺎﻟﺖ ﻓﺮﺍﺭ ﮐﻨﯽ ٠٠٠ ♥
بزﻭﺭ ﺑﮕﯿﺮﺗﺖ ٠٠٠ ♥
ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺨﻨﺪﯾﻦ ٠٠٠ ♥
یهو ﺁﺭﻭﻡ ﺷﯿﻦ ٠٠٠ ♥
ﯾﻬﻮ ﺳﺎﮐﺖ ﺷﻪ ﺗﻮ ﮔﻮﺷﺶ ﺑﮕﯽ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ ٠٠٠ ♥
تو ﮔﻮﺷﺖ ﺑﮕﻪ ﻣﯿﻤﯿﺮﻡ ﻧﺒﺎﺷﯽ ٠٠٠ ♥
وقتی دستتو محکم میگیره ٠٠٠ ♥
وقتی میخوای باهاش فوتبال نگا کنی ٠٠٠ ♥
بگه ﺍﺧﻪ ﮐﻮﭼﻮﻟﻮ ٠٠٠ ♥
ﺗﻮﺭﻭ ﭼﻪ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭﺍ ﺑﺮﻭ ﻏﺬﺍﺗﻮ ﺑﺴﻮﺯﻭﻥ ٠٠٠ ♥
لج ﮐﻨﯽ ٠٠٠ ♥
ﻧﺎﺯﺗﻮ ﺑﮑﺸﻪ ٠٠٠!!
??زﻧﺪﮔﯽ ﯾﻌﻨﯽ ٠٠٠:
??با تمام سختیاش ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ ﺑﺎﺷﯽ، ??
به ﺷﺮﻃﯽ اینکه ﺍﻭﻧﯽ ﮐﻪ " ﺑﺎﯾــــــــﺪ " باشه ،باشه... :)
#میلـــو
#نونـــو
#استــآد
#عنـ خآنمـ

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ادامه‌ی دیدگاه ها
Loading...