ویژه کنید
عکس و تصویر ‏ أنه المشتاگلک شوگ أم طفل غرگان گل ما یجی غروب تسیل دمعتها أضل ابره ...

‏ أنه المشتاگلک شوگ أم طفل غرگان
گل ما یجی غروب تسیل دمعتها
أضل ابره الشوارع مثل ما هیه
تبره ویالشرایع صفت مهنتهه
اگلب بالصور وأقرأ الرسایل ذیچ
.أشمن بالحروف الایده خطتها
افز مرعوب أرکض للثنیه بشوگ
أصیح بصوت إجت وارجعت بسمتها
#انا المشتاگ

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

Loading...