نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

وقتیـ بعـ عکسآت خیرع میشم چشآتو ک میبینم میفهمم این همه عشقـ و علاقهـ ت زندگیـمـ بوده طُ چشآی طُ خلآصهـ میشه این حس هیچـ وقتـ دیگـ تکرارۍ نمیشهـ...!

وقتیـ بعـ عکسآت خیرع میشم چشآتو ک میبینم میفهمم این همه عشقـ و علاقهـ ت زندگیـمـ بوده طُ چشآی طُ خلآصهـ میشه این حس هیچـ وقتـ دیگـ تکرارۍ نمیشهـ...!

사랑해 وقتیـ بعـ عکسآت خیرع میشم چشآتو ک میبینم میفهمم این همه عشقـ و علاقهـ ت زندگیـمـ بوده طُ چشآی طُ خلآصهـ میشه این حس هیچـ وقتـ دیگـ تکرارۍ نمیشهـ...!

사랑해 وقتیـ بعـ عکسآت خیرع میشم چشآتو ک میبینم میفهمم این همه عشقـ و علاقهـ ت زندگیـمـ بوده طُ چشآی طُ خلآصهـ میشه این حس هیچـ وقتـ دیگـ تکرارۍ نمیشهـ...!

#بامراماش این پستمو تا 14 اسفند کع #تولدمه #قلبایـِ رنگےبزارنـ حتے شدهـ هرشبـ بزارینـ میخوام یادگاری بمونع 🔫 💜 منـ #هیچوقتایِـ زیادیو تجربه کردم تا این سنم .. #هیچوقتـ آهستع کتابـ نخوندم #هیچوقتـ زودتر از ...

#بامراماش این پستمو تا 14 اسفند کع #تولدمه #قلبایـِ رنگےبزارنـ حتے شدهـ هرشبـ بزارینـ میخوام یادگاری بمونع 🔫 💜 منـ #هیچوقتایِـ زیادیو تجربه کردم تا این سنم .. #هیچوقتـ آهستع کتابـ نخوندم #هیچوقتـ زودتر از ساعتـ 12 نخوابیدم و ادعا هم نکردم سحرخیزم اما یوقتایےهم بودم، #هیچوقتـ تو مهمونیا نخواستم ...

حُسینـ پنآهے چع زیبآ گُفتـ •• :} 🖖 🏻 وَقتے بمیرمـْ •• ⚰ ✨ هیچـ اِتفآقے نخوآهد اُفتـآد ••🎈 🍃 نع جآیے بخآطرمـ تعطیلـ میشودْ ••🚫 🌪 نع در اخبـآر حرفے زدع میشودْ ••📺 📿 ...

حُسینـ پنآهے چع زیبآ گُفتـ •• :} 🖖 🏻 وَقتے بمیرمـْ •• ⚰ ✨ هیچـ اِتفآقے نخوآهد اُفتـآد ••🎈 🍃 نع جآیے بخآطرمـ تعطیلـ میشودْ ••🚫 🌪 نع در اخبـآر حرفے زدع میشودْ ••📺 📿 نع خیآبآنے بستهـ میشودْ ••🔪 🛣 نع در تقویمـ خطے ••🗒 📍 بهـ اسممـ نوشتعـ ...