خوشبختی همین حوالی هاست !زمانی که لبانت به خنده باز می شود و...

خوشبختی همین حوالی هاست !

زمانی که لبانت به خنده باز می شود وتونمیدانی آن موقع بهار فرا می رسد
وقتی که در حصار آغوشت عشق را تماشا میکنم و جهان آسوده در خواب است
آن زمانی که "دوست دارم" را به زبان می آوری من آرام بخش ترین موسیقی جهان گوش فرا می دهم و از هرچه غصه است رها می شوم
آن وقتی که دستانم در دستانت قفل شده است مثل یک گرهِ کور !
جهان برایم وسیع تر می شود و همه ی حس های شیرین به سمتم هجوم می آورد
همان وقتی که غرق در نگاهت می شوم قرص های آرام بخش پیش تو چیز اندکی به حساب می آیند !

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار