عکس و تصویر متنوبخونید:crying_face::crying_face::crying_face:ا...

متنوبخونید😢 😢 😢 ازهیچ آدمی به اندازه یه آدم عاشق نمیشه یه دله سیر سو استفاده کرد....
اینومعشوقه بی انصاف خوب خوووووب میدونه....
دلم گرفته ازاینکه هستی ومن ندارمت....ازنگاهم رفتی وداردخدایی میکندبغض های از رگ گردن به من نزدیک تر....به سلامتی خودم که یه روزخوش تواین دنیای لعنتی ندیدم...

خدامی داند چقدر دعاها ونمازهایم میگویم:خدایافراموش بشه....
ولی انگاراثرعکس دارد....
فراموش نمی شوی.....
ومن همیشه دلتنگم....😢 😢 😢
در آیینه، کسی را دیدم؛
که اصلا منِ سابق نبود!
نه میخندید و نه خوشحال بود،
زل زد به چشمانمُ
نگاهش پر از حرف بود،
یک قطره اشک از چشمانش،
آمادهٔ ریختن بود.
نگاهش را به سقف بردُ میخندید!
خنده‌اش ترسناک بود..
اشک از چشمانش میریختُ هنوز روی لبش،
لبخند بود
.هیچکس بدی حاله این روزهایم رادرک نمی کند...غروب که میشودبه پرندگان درآسمان التماس می کنم....التماسشان می کنم تاازمن برایت خبرآوردندوحال زارم رابرایت بگویند....آنان راکلی قسم آیه می دهم ولی......
من هنوزم اینجادلتنگم...
.من هنوزم منتظراتفاقی هستم که میدانم هیچوقت نمیافتد....
نمی دانم چه کسی دست اتفاق های خوب زندگیم راگرفته که دیگرنمی افتند...!!!

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

Loading...