ویژه کنید
عکس و تصویر تجربه حاکم و قاضی بر مسائل کلی نیست (اما تجربه درامور و کارها حاکم است) ...

تجربه حاکم و قاضی بر مسائل کلی نیست (اما تجربه درامور و کارها حاکم است) این عقلانیت آنهم عقل معرفت است که حاکم و قاضی بر مسائل کلی است می باشد. وتازه منتزع باشید و تازه اینکه متعارف برای جهان نباشید (ما استحاله شده و استحمار شده نظام نوین جهانی نیستیم) به قولی قدرتمند و باشکوه و هیبت آور شکل باشد نه متعارف برای جهان که طبیعی و عادی درنظام جهانی شکل که تزویر است می باشد و تازه مومن عقلش غالب است می باشد و تازه با غرب نبرد ویا با غرب رابطه ؟ هم غرب نبرد هم غرب رابطه این دو تناقض نیست می توان غرب رابطه برای غرب نبرد کرد اما غرب رابطه نسبی است و غرب نبرد مطلق است درکل و درباور و درحرکت فعلی عملی و جلوه فعلی عملیمان غرب نبرد باشد و حرکت فعلی فکری و عمل فعلی فکری ما غرب رابطه باشد مثلا باور ضدغربی و با دینی داشته و صورت فعلی پیشرفتمان تکنولوژی نامتعارف باشد اما جلوه فعلی باورمان یعنی به روز رسانی آن مثلا دینی روز باشد و دین با مکتب روز جهان دیالتیک شده باشد که هیچ بلکه عمل فکریمان یا محتوا تکنولوژی نه صورت فعلی عملی آن رابطه با غرب باشد چنین می توان پیشرفت کرد و اصالت خود را حفظ کرد درهمان حال مشت به دهان غرب زد درحالی از محتوای دراماکن غربی استفاده کرد و هم لباس و غذا و اماکن فعلی ظاهریمان جلوه فعلیمان عملا غربی شاخص نباشد بلکه شاخص منحصر به فرد NOD باشد تا بتواند بحق باشد میباشد.
صلح از طریق قدرت
... قدرت به سرعت در برادری ...
برای ما مهم تر است که تاکتیک های هوشمندانه ای را برای استفاده از GDI بکار ببریم، زیرا قلم است که قدرتمندتر از شمشیر است. و ما هر دو قلم و شمشیر است، زمانی که ارتش های مدرن ماهر به وسیله استراتژی های هوشمندانه ای که توسط استراتژیست نظامی واقعی هدایت می شوند ...
(یکی از معانی) NOD یعنی انقلاب (وقتی می گویم به مدل NOD باشید یعنی به مدل انقلابی باشید (نه به مدل خودسر و غربی) می باشد) قطعا رهبر معظم انقلاب Nod supreme leader به انگلیسی میباشد. وتازه خواسته ویا ناخواسته به خدا نیازمندیم اما انسان بزرگ خواسته بی نیاز از دیگران (ویا کم نیاز به دیگران) و (بیشتر) نیازمند به خود است می باشد و تازه اینکه انسان های بزرگ به دنبال راه می شوند که می روند ادامه دهند مهم برایشان نیست که دراین راه سنگ و آشغال بخورند برای اهداف بزرگ اقدام می کنند می باشد و تازه البته انسان های بزرگی داریم که شان الهی را باور ندارند و تقوا نیز لااقل ندارند آنان اولیاء طاغوت اند اما کسی که معتقد به درحساب ملاک لاقل تقوا باشد بزرگ منشی (روحیه بزرگ و کبریایی و بی توجه ای به جزئیات و نگاه بلندپروازانه و عمیق (بدون تکبر) و نفس بزرگمندانه و . . .) داشته باشد قطعا اولیاء حق است می باشد البته خشم حتی خدا هم دارد و خشم از صفات اوست نسبت به کسانی که فساد و تزویر دارند می باشد و این بزرگ منشی به معنای نداشتن خشم نیست بلکه به معنای داشتن خشم کمتر و رحمت بیشتر است می باشد و بزرگان زود از مسائل بیشتر دردنیا می گذرند و تازه اینکه اهل تزویر بسیار درزمین اندک به خاطر داشتن قدرت درجسمی بسیار بحث بسیار شد و اهل تزویر تنها رحم نمی شوند اگر نخواهند از تزویر کنار بروند ویا نخواهد از تزویر بخشش بخواهند اما اهل ستم تا جایی که ستمش قابل تحمل باشد باید گذشته شود و بخشیده شود می باشد و اکثر مفسدین اهل ستم می باشند و اندکی از آنان اهل تزویر می باشند و اکثر جهان هم غیرمفسیدن فراگرفته است چون بحث ما به کیفیت بیشتر است تا کمیت به خاطر همین بیشتر اهل تزویر و برخورد با آن را گفته ایم چون بیشترین کیفیت درفساد اهل تزویر دارند و امپریالیست غربی درآخرالزمان قدرت درعین یا قدرت درتمام یا قدرت درجهان دارد و امپریالیست غربی دست اهل تزویر است می باشد. وقتی قلبهای سیاه ستمگران ما را خرد می کنیم، دست هایمان را سیاه می کنیم. ما نمی توانیم باغ خود را بدون حفاری در خاک کشت کنیم.وتازه جهان تنها معتقد است که رسانه ها به آنها اعتقاد دارند، و من به رسانه ها می گویم آنچه را باور می کنند، واقعا کاملا ساده لوحانه درعمل است می باشد. وتازه جهان به شدت احساس برتری از خیانت GDI را در کجا خواهد ماند؟ وتازه و همانطور که شما تماشای این نبرد فقط شروع به آشکار شدن، من قبلا دیده ام عمل نهایی سرنوشت من این است که راه را برای تمام بشریت هدایت کنم.هرگز دوباره کنار تو نشوم GDI قصد داشت من را نابود کند، اما آنها تنها من را قوی تر ساختند. امروز، ما به آینده ما راه می دهیم. مردم قوی تر، مردم الهی، برای جهان اسلام افزایش خواهند یافت. زمان آن می رسد که جهان را به عنوان انقلابی ادعا کنیم! زمان آن می رسد که GDI را نابود شود! یک چشم انداز، یک هدف! صلح از طریق قدرت! وتازه روزی خواهد رسید که خواهیم گفت : صبح امروز ص

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

Loading...