تکرار کردن یک چیزدرذهن باعث باورکردنش می‌شودووقتی انسان چیزی...

تکرار کردن یک چیزدرذهن

باعث باورکردنش می‌شود ووقتی انسان چیزی را به اندازه‌ی کافی باورکند اتفاقات خوب شروع می‌شوند :hibiscus: @

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

Loading...