یادمان باشد که بهشت با سختی ها بدست و جهنمها و خونها و عرق ه...

یادمان باشد که بهشت با سختی ها بدست و جهنمها و خونها و عرق ها می رسد نه راحتی و آسایش دردنیا و تازه منافق کشته می شود اما راه به نود راه پیدا نمی کند و همین است که منافق و اهل تزویر ظاهر با باطن یکی می داند درحالی که ضد هم اند (وقتی ظاهر و باطن یکی می شود که ظاهر ضد باطن باشد اما باطن خوب باشد) و همین است که منافق و اهل تزویر شده است و باطن را می پوشاند و رادیکال چپ می باشند و رادیکال چپ خونش به حق است که باید کشته شود می باشد و تازه اینکه نور عینی باطل است و دشمن ما ظاهرگرا و نص گرا است و همین است که عقل به چشم محور اوست می باشد و تازه اینکه آنان که افکار کفر آمیز دارند عمدا وارونه می گیرند چون می پندارند خلاف روال دنیا رفتن یعنی خلاف معنا رفتن به خاطر همین حماقت محضشان است (خلاف روال دنیا رفتن یعنی پیشرفت شیطانی به ظاهر کردن) که ظاهر با باطن می خواهند دراصل ظاهر می خواهند اما طوری وانمود می کنند که ظاهر با باطن می خواهند نمی توانند حقانیت باطن را کتمان کنند و ظاهر هم به عنوان نشان باطن می گویند تا بتوانند یک جوری اصالت باطن را بردارند درواقع دشمن منافع برای منافع و بودن ظاهر نمی خواهد منافع برای نبودن اصالت داشتن حق می خواهد پس حتی شده پشت بی منافعی ظاهری قایم می شود تا بتواند اصالت حق و باطن را بردارد می باشد و تازه اینکه دین هم برای خود منافعی دارد و از این منافع باید حفاظت کرد و منافع جویی برای دین خود درراه هدایت است و همانطور که یک سرباز می تواند به مرزی تجاوز کند یک منافق می تواند به درون محتوای فکری دین تجاوز کند و دستبرد بزند پس به خاطر همین است که امپریالیسم دینی بی اشکال است می باشد و اسلام باید مبلغ امپریالیسم دینی هم باشد و این فرق دارد با جبر و استعمار می توان به طریق تعقل و دل وارد کشور ها شد و سلطه پیدا کرد و آنکه جلوی امپریالیسم دینی را می گیرد همان است که جلوی امام زمان (عج) و امپراطوری سلطه جهانی آن می ایستد و سلطه بد نیست خداوند هم سلطه دارد و امام زمان (عج) هم باید سلطه پیدا کند و ما هم باید درراه این سلطه پیدا کردن ایشان قدم برداریم و وقتی می گویم امپریالیسم داریم یعنی گسترده تبلیغ درهمه زمینه ها برای دین داریم و سرزمین های اسلامی عقب افتاده است به خاطر اینکه دنبال امپریالیست نیست و امپریالیست و سلطه گری به معنای زورگویی نیست اگر زورگویی باشد چه زورگویی بهتر از زورگویی و دیکتاتوری فیلسوفان و دینداران است (چه بهتر که نزد خدا برویم (مهم نیست اجباری باشد ویا آزاد) از این که با آزادی به سوی جهنم برویم) اما قصد به زور بهشت بردن نیست چون امپریالیست و سلطه می تواند بدون زورگویی باشد و تسلطش براساس جذب عقل ها و دلها باشد و همین است که امپریالیست دینی یا امت جهانی قصد نهایی یا ارزش اولیه قرآن بوده که بعد از پیامبر اسلام (ص) ناکام مانده است و ابلیس از همین می ترسد ابلیس از همین امپریالیست دینی و تقوا می ترسد و می گوید هرغلطی بکنید (بهتر است با تزویر بکنید) تا بتوانید اسلام به امت جهانی یا امپریالیست نرسد و این هدف اول ابلیس است جنگ صلیبی و شایعه معبد سلیمان و یازده سمپتامبر و . . . هزار دست شیطان پرستان دراین راه به این هدف بوده است تا امپریالیست دینی و تقوا به واقعیت نرسد بله آن امپریالیست و سلطه که بخواهد به روش زیرکانه ویا زوری مسلط شود (نه امپریالیست و سلطه به روش تعقل و دل) قطعا ما هم قبول نداریم اصلا به همین دلیل ما با امپریالیست غربی می جنگیم می باشد و تازه انسان یک احمق محض است می پندارد هرچه با آن بیشتر بدی شد قطعا براساس تجربه همانا بد است مثل چند زنی که اکثرا برای هوس بازی بوده است اولا تجربه حکم و قضاوت کلی نمی کند دوما تجربه تعقل نیست و سوما هرچه که سوء استفاده شد به معنای بد بودنش نیست (درحالی که تجربه هم برای حکم و قضاوت کلی رد شد)بلکه آن مسئله سوء استفاده شده است و انسان هم اکثرا سوء استفاده گر اساسا است از مسائلی که هم خاصیت خوب دارند هم خاصیت بد دارند پس اگر چنین باشد همه چیز که دست اکثر انسان باشد بد است نه فرصت طلبی بد است نه امپریالیست بد است نه جنگ بد است و نه چند زنی بد است و ...و تازه فرصت طلبی یک خاصیت نیک می تواند باشد برای رقیب و دشمن و جنگ برای صلح می تواند بعضی موقع ها مناسب تر از صلح باشد و امپریالیست و سلطه گری اگر زورگویی و تسلط زیرکانه نباشد و جذب عقل ها و دلها باشد قطعا پاک است و... می باشد.و تازه نسبی گرایی و تجربه گرایی برای انتزاع و مسائل کلی رد است می باشد و باید اهل کلی گرا بود می باشد و تازه اینکه دشمن ما نسبی گرا است دراین شکی نیست و کلی و هرچه را به طور کلی قضاوت کردن را رد می کند چون انسانی است باطل یا جزئی گرا یا نسبی گرا می باشد و این مطابق معنا است و آن دشمن هیچ مع

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است