☜هنوز از در حرم بیرون نیامده بود که چادرش را برداشت؛ روسریش ...

☜هنوز از در حرم بیرون نیامده بود که چادرش را برداشت؛ روسریش را شل تر کرد و آهی کشید و گفت: داشتم خفه می شدم.


:handbag: همینطور که بهش نگاه می کردم، چشمم به کیفش افتاد که شاید 2-3 کیلویی بود خواستم بگویم،

:loudly_crying_face: ای چادر! چقدر غریبی؛ که صدای تق تق:high-heeled_shoe: کفش هایش توجه مرا به خودش جلب کرد، کفش هایی با پاشنه های آنچنانی که حتی راه رفتن را به سختی انجام می داد

:pensive_face: و گفتم: ای چادر! چقدر غریبی .چقدر غریبی که حاضرند کیف پر از وسایل تباهیشان را ساعت ها بر دوش بکشند، اما وزن کم تو را تحمل نکنند.

:pensive_face:ای چادر! چقدر غریبی؛ اگر با کفش های پاشنه بلندشان و .....صد بار زمین بخورند با خنده بلند می شوند اما کافیست یک بار با تو برایشان اتفاقی بیفتد، چقدر سریع کنارت می زنند و برای کنار زدنت فلسفه می بافند و آیه توجیه می کنند.

:rosette::white_medium_small_square:حجاب، سکوی پرواز زن به سمت آسمان است    نمی دانم چرا برخی به زمین عادت کرده اند؟

⚊☜به نظر شما راه رفتن با کفش های پاشنه بلند و گرفتن کیف سخت تر است یا پوشیدن چادر؟

شرمنده ایم از چادر خاکی زهرا(س):loudly_crying_face: امروز اگر چادر زیاد از سر می افتد:broken_heart::pensive_face:

:small_blue_diamond:https://sapp.ir/hejabzahrai
کپی همراه با لینک آزاد است

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

Loading...