نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

امشب رسد از سامره بوی گل نرگس / گلها همه ی چشم‎اند به سوی گل نرگس یعقوب شنیده است بـوی پیرهن امشب / مهدی زده لبخند به روی حسن امشب

امشب رسد از سامره بوی گل نرگس / گلها همه ی چشم‎اند به سوی گل نرگس یعقوب شنیده است بـوی پیرهن امشب / مهدی زده لبخند به روی حسن امشب

۴ ثانیه پیش
10
اگر از بهر دل زاهد خودبین بستند دل قوی دار که از بهر خدا بگشایند

اگر از بهر دل زاهد خودبین بستند دل قوی دار که از بهر خدا بگشایند

۱۵ ثانیه پیش
33
ای وارث تاج و تخت محمود بیا / مرآت صفات پاک معبود بیا خلق آرزوی بهشت موعود کنند / والله تویی بهشت موعود بیا عید شما مبارک

ای وارث تاج و تخت محمود بیا / مرآت صفات پاک معبود بیا خلق آرزوی بهشت موعود کنند / والله تویی بهشت موعود بیا عید شما مبارک

۲۷ ثانیه پیش
57
۲۸ ثانیه پیش
60
حدیث دوست نگویم مگر به حضرت دوست که آشنا سـخن آشنا نگه دارد

حدیث دوست نگویم مگر به حضرت دوست که آشنا سـخن آشنا نگه دارد

۵۲ ثانیه پیش
131
لیلی شدنم باز در آغوش تو حتمی ست... مجنون شو و در کوه و بیابان،بغلم کن !! @heidar7

لیلی شدنم باز در آغوش تو حتمی ست... مجنون شو و در کوه و بیابان،بغلم کن !! @heidar7

۱ دقیقه پیش
185
عاشقی مقدور هر عیاش نیست غم کشیدن صنعت نقاش نیست

عاشقی مقدور هر عیاش نیست غم کشیدن صنعت نقاش نیست

۱ دقیقه پیش
220
حریم عشق را درگه بسی بالاتر از عقل است کسی آن آستان بوسد که جان در آستین دارد

حریم عشق را درگه بسی بالاتر از عقل است کسی آن آستان بوسد که جان در آستین دارد

۲ دقیقه پیش
299
نمی دانم در من چه شد که دیگر بی تو نشد! :)

نمی دانم در من چه شد که دیگر بی تو نشد! :)

۲ دقیقه پیش
360
مرا عهدیست با جانان که تا جان در بدن دارم هواداران کویش را چو جان خویشتن دارم

مرا عهدیست با جانان که تا جان در بدن دارم هواداران کویش را چو جان خویشتن دارم

۲ دقیقه پیش
367
عاشقی را که چنین باده شبگیر دهند کافر عشق بود گر نشود باده پرست

عاشقی را که چنین باده شبگیر دهند کافر عشق بود گر نشود باده پرست

۳ دقیقه پیش
436
به ما چه؟!هه

به ما چه؟!هه

۳ دقیقه پیش
487
هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق ثبت است بر جریده عالم دوام ما

هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق ثبت است بر جریده عالم دوام ما

۳ دقیقه پیش
541
شلام دوستان💓💓💓

شلام دوستان💓💓💓

۴ دقیقه پیش
645
#wallpaper

#wallpaper

۶ دقیقه پیش
1K
#wallpaper

#wallpaper

۶ دقیقه پیش
1K
دهاتی هوس کرده طُره بگشاید،برید کنار طره ای نشین😂
عکس بلند

دهاتی هوس کرده طُره بگشاید،برید کنار طره ای نشین😂

۶ دقیقه پیش
1K
#wallpaper

#wallpaper

۶ دقیقه پیش
1K