#ترفندچطور ماکارونی رو خوشمزه تر کنیموقتی ماکارونی پختید و ب...

#ترفند

چطور ماکارونی رو خوشمزه تر کنیم

وقتی ماکارونی پختید و بعد از کشیدن در ظرف مخصوص سرو ،کمی پنیر صبحانه روش رنده کنید،مطمئن باشید با این کار یک رشته ماکارونی هم ته ظرفتان باقی نخواهد ماند.

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

Loading...