پروردگاراکسیکه در دامانتو پناه گرفت،طعمبی‌پناهی را نمی‌ چشده...

پروردگارا

کسیکه در دامان تو پناه گرفت،طعم بی‌پناهی را نمی‌ چشد هر کس کہ مدد از تو گرفت بی‌ یاور نمی‌ماند آنکه بہ تو پیوست، بی شک تنها نمی‌شود ... خداوندا کنارمان باش قرارمان باش و یارمان باش شبتان آرام و در پناه خـــدا:crescent_moon:

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار