معجزه ها وقتی برایمان اتفاق می افتد که باور کنیم دنیایی که د...

معجزه ها وقتی برایمان اتفاق می افتد که باور کنیم دنیایی که در آن زندگی می کنیم پر از شگفتی است...

خدایی که وجود دارد بخشنده و مهربان است و ترسناک نیست... دوست دارد که بهترین زندگی را داشته باشیم... و اگر بخواهیم که یاریمان کند، ما را در مسیری می اندازد که به خواسته های واقعی خود برسیم و آنوقت است که معجزه ها شروع می شوند... خودمان را با خدا و خلقت هستی و هر چه خیر و برکت و خوشی است هم سو و هم ارتعاش کنیم...

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار