برای خندیدن وقت بگذارید ... زیرا موسیقی قلب شماستبرای گریه ک...

برای خندیدن وقت بگذارید ... زیرا موسیقی قلب شماست

برای گریه کردن وقت بگذارید ... زیرا نشانه یک قلب بزرگ است. برای رؤیا پردازی وقت بگذارید ... زیرا سرچشمه شادی است. برای فکر کردن وقت بگذارید ... زیرا کلید موفقیت است. برای زندگی کردن وقت بگذارید ... زیرا زمان به سرعت می گذرد و هرگز باز نمی گردد.

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار