انعکاس چیزی باش کهمی‌خواهی در دیگران ببینیاگر عشق میخواهیعشق...

انعکاس چیزی باش که

می‌خواهی در دیگران ببینی اگر عشق میخواهی عشق بورز اگر صداقت میخواهی راستگو باش و اگر احترام میخواهی. احترام بگذار.

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است