موفق ترین انسانهاآنهایی نیستند که به ثروت یا قدرت رسیده اندب...

موفق ترین انسانها

آنهایی نیستند که به ثروت یا قدرت رسیده اند بلکه کسانی اند که هیچگاه دیگران را نرنجانده اند دل کسی را نشکسته اند و باعث غم و اندوه هیچکس نشده اند.

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار