نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

من خمارم ساقیا! پیمانه می‌خواهد دلم استکان پر کن، می جانانه می‌خواهد دلم هق ‌هقی امشب گلویم را نوازش می‌دهد گریه دارد چشمهایم، شانه می‌خواهد دلم.. از کانال من در تلگرام بازدید بفرمائید* https://t.me/monlightyy/AAAAADwlabGn5JpFx5ds8A

من خمارم ساقیا! پیمانه می‌خواهد دلم استکان پر کن، می جانانه می‌خواهد دلم هق ‌هقی امشب گلویم را نوازش می‌دهد گریه دارد چشمهایم، شانه می‌خواهد دلم.. از کانال من در تلگرام بازدید بفرمائید* https://t.me/monlightyy/AAA...

اسم.بهترین دوستت چیه.؟؟ تگش کن بشناسیم.. دوستان.خواهشی.که.دارم. عشق.و.معشوقه.هاتون.رو نه.بگید.نه.تگ.کنید. فقط.دوستان.معنوی.خود.نامبرده.تگ.کنید. متشکر.ممنون.میشم.لطف.میکنید. از کانال من در تلگرام بازدید بفرمائید* https://t.me/monlightyy/AAAAADwlabGn5JpFx5ds8A

اسم.بهترین دوستت چیه.؟؟ تگش کن بشناسیم.. دوستان.خواهشی.که.دارم. عشق.و.معشوقه.هاتون.رو نه.بگید.نه.تگ.کنید. فقط.دوستان.معنوی.خود.نامبرده.تگ.کنید. متشکر.ممنون.میشم.لطف.میکنید. از کانال من در تلگرام بازدید بفرمائید* https://t.me/monlightyy/AAA...

گفتی ز سرت فکر مرا بیرون کن.. جانا؛ سرم از فکر تو خالیست.. دلم را چه کنم...؟‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ از کانال من در تلگرام بازدید بفرمائید* https://t.me/monlightyy/AAAAADwlabGn5JpFx5ds8A

گفتی ز سرت فکر مرا بیرون کن.. جانا؛ سرم از فکر تو خالیست.. دلم را چه کنم...؟‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ از کانال من در تلگرام بازدید بفرمائید* https://t.me/monlightyy/AAA...

#دوست_داشتنم را به تعویق نیانداز !!! من همان #شنبه شبی هستم ڪه سالها برایش برنامه داشتی !!! شروعم ڪن .. از کانال من در تلگرام بازدید بفرمائید* https://t.me/monlightyy/AAAAAFuoaddonyatiktak2pgXxCsxw

#دوست_داشتنم را به تعویق نیانداز !!! من همان #شنبه شبی هستم ڪه سالها برایش برنامه داشتی !!! شروعم ڪن .. از کانال من در تلگرام بازدید بفرمائید* https://t.me/monlightyy/AAA...

گرمم کن به قدر یک آغوش هوای نبودنت عجیب سرد است از کانال من در تلگرام بازدید بفرمائید* https://t.me/monlightyy/AAAAAFuoaddonyatiktak2pgXxCsxw

گرمم کن به قدر یک آغوش هوای نبودنت عجیب سرد است از کانال من در تلگرام بازدید بفرمائید* https://t.me/monlightyy/AAA...

بی مهابا بغلم کن وسط مردم شهر بخدا عشق❤ به رسوا شدنش می ارزد.. از کانال من در تلگرام بازدید بفرمائید* https://t.me/monlightyy/AAAAAFuoaddonyatiktak2pgXxCsxw

بی مهابا بغلم کن وسط مردم شهر بخدا عشق❤ به رسوا شدنش می ارزد.. از کانال من در تلگرام بازدید بفرمائید* https://t.me/monlightyy/AAA...

من اینجا درست وسط پاییز ایستاده ام ؛ و دارم برگ به برگ دوباره عاشقت❤ میشوم .. از کانال من در تلگرام بازدید بفرمائید* https://t.me/monlightyy/AAAAAFuoaddonyatiktak2pgXxCsxw

من اینجا درست وسط پاییز ایستاده ام ؛ و دارم برگ به برگ دوباره عاشقت❤ میشوم .. از کانال من در تلگرام بازدید بفرمائید* https://t.me/monlightyy/AAA...

💜 از سبوی لــــبت .نصیبم کن 💜 من خمارم ، روانی ام ، مستم 💜 بغلم کن ...که اعتراف کنم 💜 اَشْهَدُ أَنَّ ...عاشقت هستم

💜 از سبوی لــــبت .نصیبم کن 💜 من خمارم ، روانی ام ، مستم 💜 بغلم کن ...که اعتراف کنم 💜 اَشْهَدُ أَنَّ ...عاشقت هستم

💜 از سبوی لــــبت .نصیبم کن 💜 من خمارم ، روانی ام ، مستم 💜 بغلم کن ...که اعتراف کنم 💜 اَشْهَدُ أَنَّ ...عاشقت هستم 💜 دل را،،، 💜 نگاه گرم تو،،، 💜 دیوانه می‌کند ...

💜 از سبوی لــــبت .نصیبم کن 💜 من خمارم ، روانی ام ، مستم 💜 بغلم کن ...که اعتراف کنم 💜 اَشْهَدُ أَنَّ ...عاشقت هستم 💜 دل را،،، 💜 نگاه گرم تو،،، 💜 دیوانه می‌کند ...! ‌ ‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌ از کانال من در تلگرام بازدید بفرمائید* https://telegram.me/monligh...

‏ناز چشمانت جبران تمام دوست داشتن‌هایم است تو فقط نگاهم کن. از کانال من در تلگرام بازدید بفرمائید* https://telegram.me/monlightyy/@fuoad

‏ناز چشمانت جبران تمام دوست داشتن‌هایم است تو فقط نگاهم کن. از کانال من در تلگرام بازدید بفرمائید* https://telegram.me/monligh...

جستجو کن عشق را در گرمی آغوش من ...! از کانال من در تلگرام بازدید بفرمائید* https://telegram.me/monlightyy/foad

جستجو کن عشق را در گرمی آغوش من ...! از کانال من در تلگرام بازدید بفرمائید* https://telegram.me/monligh...

یک جرعه چشاندی به من از عشق تو❤ مستم... یک جرعه ی دیگر بچشان مست ❤ ترم کن از کانال من در تلگرام بازدید بفرمائید* https://telegram.me/monlightyy/foad

یک جرعه چشاندی به من از عشق تو❤ مستم... یک جرعه ی دیگر بچشان مست ❤ ترم کن از کانال من در تلگرام بازدید بفرمائید* https://telegram.me/monligh...

کمتر خودت رو با بقیه مقایسه کن برای لذت بردن از زندگی‌ات توی آسمونِ خودت پرواز کن... از کانال من در تلگرام بازدید بفرمائید* https://telegram.me/monlightyy/foad

کمتر خودت رو با بقیه مقایسه کن برای لذت بردن از زندگی‌ات توی آسمونِ خودت پرواز کن... از کانال من در تلگرام بازدید بفرمائید* https://telegram.me/monligh...

شبیهِ ساحل آغوش باز کن تا خیالِ دریا بودن کنم .. از کانال من در تلگرام بازدید بفرمائید* https://telegram.me/monlightyy/foad

شبیهِ ساحل آغوش باز کن تا خیالِ دریا بودن کنم .. از کانال من در تلگرام بازدید بفرمائید* https://telegram.me/monligh...

دلتنگ شده ام نمیدانم شاید برای تو یا شاید برای دیروزهایی که باتو گذشت از اینجا صدایت می کنم تو از آنجا بغلم کن دلم گرفته.... ـــــــــــــــــــــــــــــــــ❤ ـــــــــــــــــــــــــــــــ از کانال من در تلگرام بازدید بفرمائید* ...

دلتنگ شده ام نمیدانم شاید برای تو یا شاید برای دیروزهایی که باتو گذشت از اینجا صدایت می کنم تو از آنجا بغلم کن دلم گرفته.... ـــــــــــــــــــــــــــــــــ❤ ـــــــــــــــــــــــــــــــ از کانال من در تلگرام بازدید بفرمائید* https://telegram.me/monligh...

بی مهابا بغلم کن وسط مردم شهر به خدا عشق؛ به رسوا شدنش می ارزد .. از کانال من در تلگرام بازدید بفرمائید* https://telegram.me/monlightyy/foad

بی مهابا بغلم کن وسط مردم شهر به خدا عشق؛ به رسوا شدنش می ارزد .. از کانال من در تلگرام بازدید بفرمائید* https://telegram.me/monligh...

قسم بر تاب گیسویت که مستم عجب کاری دو چشمت داده دستم فقط لب وا کن که ببینم کدامین گوشه از قلبت نشستم دوستت دارم عشقم از کانال من در تلگرام بازدید بفرمائید* https://telegram.me/monlightyy/foad

قسم بر تاب گیسویت که مستم عجب کاری دو چشمت داده دستم فقط لب وا کن که ببینم کدامین گوشه از قلبت نشستم دوستت دارم عشقم از کانال من در تلگرام بازدید بفرمائید* https://telegram.me/monligh...

❤️❤️❤️❤️❤️ ❤️❤️❤️❤️ ❤️❤️❤️ ❤️❤️ ❤️ از سبوی لبت ...نصیبم کن من خمارم ، روانی ام ، مستم بغلم کن ...که اعتراف کنم اَشْهَدُ أَنَّ ...عاشقت هستم ❤️ ❤️❤️ ❤️❤️❤️ ❤❤❤❤ ❤❤❤❤❤

❤️❤️❤️❤️❤️ ❤️❤️❤️❤️ ❤️❤️❤️ ❤️❤️ ❤️ از سبوی لبت ...نصیبم کن من خمارم ، روانی ام ، مستم بغلم کن ...که اعتراف کنم اَشْهَدُ أَنَّ ...عاشقت هستم ❤️ ❤️❤️ ❤️❤️❤️ ❤❤❤❤ ❤❤❤❤❤