ویژه کنید
عکس و تصویر #زندگی آنقدر هم درهم نبود ... و من فقط سرِ نخِ این رشته‌ی کوتاه را ...

#زندگی آنقدر هم درهم نبود ... و من فقط سرِ نخِ این رشته‌ی کوتاه ر...

#زندگی آنقدر هم درهم نبود ...
و من فقط
سرِ نخِ این رشته‌ی کوتاه را #گم کرده‌ام ...!

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است
Loading...