نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

زندگی آنقدر هم درهم نبود و من فقط سرنخ این رشته‌ی کوتاه را گم کرده‌ام...

زندگی آنقدر هم درهم نبود و من فقط سرنخ این رشته‌ی کوتاه را گم کرده‌ام...

#ما بر سر هر پشته گم کرده سر رشته بیچاره ی تو گشته تو چاره ی بیچاره... #مولانای_جان🌹

#ما بر سر هر پشته گم کرده سر رشته بیچاره ی تو گشته تو چاره ی بیچاره... #مولانای_جان🌹

#زندگی آنقدر هم درهم نبود ... و من فقط سرِ نخِ این رشته‌ی کوتاه را #گم کرده‌ام ...!
عکس بلند

#زندگی آنقدر هم درهم نبود ... و من فقط سرِ نخِ این رشته‌ی کوتاه را #گم کرده‌ام ...!

‎‌‌‌‌‌ زندگی آنقدر هم درهم نبود و من فقط سرنخ این رشته‌ی کوتاه را گم کرده‌ام...

‎‌‌‌‌‌ زندگی آنقدر هم درهم نبود و من فقط سرنخ این رشته‌ی کوتاه را گم کرده‌ام...

💝 ﷽ ⚜ دست ما باز بلند است به گدایی سرِ صبح ⚜ بسته ام رشته ی دل را به نخِ شال حسین السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین و علی اولاد الحسین و ...

💝 ﷽ ⚜ دست ما باز بلند است به گدایی سرِ صبح ⚜ بسته ام رشته ی دل را به نخِ شال حسین السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین

💝 ﷽ ⚜ دست ما باز بلند است به گدایی سرِ صبح ⚜ بسته ام رشته ی دل را به نخِ شال حسین السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین و علی اولاد الحسین و ...

💝 ﷽ ⚜ دست ما باز بلند است به گدایی سرِ صبح ⚜ بسته ام رشته ی دل را به نخِ شال حسین السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین

باز هم تسبیح بسم الله را گم کرده ام شمس من کی می رسد؟ من راه را گم کرده ام طره از پیشانی ات بردار ای خورشیدکم! در شب یلدا مسیر ماه را گم کرده ...

باز هم تسبیح بسم الله را گم کرده ام شمس من کی می رسد؟ من راه را گم کرده ام طره از پیشانی ات بردار ای خورشیدکم! در شب یلدا مسیر ماه را گم کرده ام در میان مردمان دنبال آدم گشته ام در میان کوه سوزن کاه را گم ...

باز هـــم تسبیـــح بســـم اللـــه را گــــم کرده ام شمس من کی می رسد؟ من راه را گم کرده ام طره از پیشانی ات بردار ای خورشیدکم! در شب یلدا مسیر مــاه را گــــم کرده ...

باز هـــم تسبیـــح بســـم اللـــه را گــــم کرده ام شمس من کی می رسد؟ من راه را گم کرده ام طره از پیشانی ات بردار ای خورشیدکم! در شب یلدا مسیر مــاه را گــــم کرده ام در میان مردمان دنبـــال آدم گشته ام در میان کوه سوزن کاه را گم ...

دست ما باز بلند است به گدایی سرِ صبح ... بسته ام رشته ی دل را به نخِ شالِ حسین ... #سلام_ارباب #یا_حسین #السلام_علیک_یا_ابا_عبدالله

دست ما باز بلند است به گدایی سرِ صبح ... بسته ام رشته ی دل را به نخِ شالِ حسین ... #سلام_ارباب #یا_حسین #السلام_علیک_یا_ابا_عبدالله

باز هم تسبیح بسم‌الله را گم کرده‌ام شمس من کی می‌رسد؟ من راه را گم کرده‌ام طره از پیشانی‌ات بردار ای بالا بلند در شب یلدا مسیر ماه را گم کرده‌ام در میان مردمان دنبال ...

باز هم تسبیح بسم‌الله را گم کرده‌ام شمس من کی می‌رسد؟ من راه را گم کرده‌ام طره از پیشانی‌ات بردار ای بالا بلند در شب یلدا مسیر ماه را گم کرده‌ام در میان مردمان دنبال آدم گشته‌ام در میان کوه سوزن، کاه را گم کرده‌ام زندگی بی‌عشق شطرنجی‌ست در خورد ...

باز هم تسبیح بسم الله را گم کرده ام شمس من کی می رسد؟ من راه را گم کرده ام طره از پیشانی ات بردار ای بالا بلند! در شب یلدا مسیر ماه را گم ...

باز هم تسبیح بسم الله را گم کرده ام شمس من کی می رسد؟ من راه را گم کرده ام طره از پیشانی ات بردار ای بالا بلند! در شب یلدا مسیر ماه را گم کرده ام در میان مردمان دنبال آدم گشته ام در میان کوه سوزن کاه را ...

دقت کردین اقای زندگی ی کمی موهاشو کوتاه کرده!!

دقت کردین اقای زندگی ی کمی موهاشو کوتاه کرده!!

باز هم تسبیح بسم الله را گم کرده ام شمس من کی می رسد ، من راه را گم کرده ام طرّه از پیشانی ات بردار ای بالا بلند در شب یلدا مسیر ماه را ...

باز هم تسبیح بسم الله را گم کرده ام شمس من کی می رسد ، من راه را گم کرده ام طرّه از پیشانی ات بردار ای بالا بلند در شب یلدا مسیر ماه را گم کرده ام در میان مردمان دنبال آدم گشته ام در میان کوه سوزن، کاه ...

باز هم تسبیح بسم الله را گم کرده ام شمس من کی می رسد؟ من راه را گم کرده ام طره از پیشانی ات بردار ای خورشید من در شب یلدا مسیر ماه را گم ...

باز هم تسبیح بسم الله را گم کرده ام شمس من کی می رسد؟ من راه را گم کرده ام طره از پیشانی ات بردار ای خورشید من در شب یلدا مسیر ماه را گم کرده ام در میان عاقلان دنبال عاشق گشته ام در میان کوه سوزن کاه را ...

باز هم تسبیح بسم الله را گم کرده ام شمس من کی می رسد؟ من راه را گم کرده ام طره از پیشانی ات بردار ای بالا بلند! در شب یلدا مسیر ماه را گم ...

باز هم تسبیح بسم الله را گم کرده ام شمس من کی می رسد؟ من راه را گم کرده ام طره از پیشانی ات بردار ای بالا بلند! در شب یلدا مسیر ماه را گم کرده ام در میان مردمان دنبال آدم گشته ام در میان کوه سوزن کاه را ...

باز هم تسبیح بسم الله را گم کرده ام شمس من کی می رسد؟ من راه را گم کرده ام طره از پیشانی ات بردار ای خورشیدکم! در شب یلدا مسیر ماه را گم کرده ...

باز هم تسبیح بسم الله را گم کرده ام شمس من کی می رسد؟ من راه را گم کرده ام طره از پیشانی ات بردار ای خورشیدکم! در شب یلدا مسیر ماه را گم کرده ام در میان مردمان دنبال آدم گشته ام در میان کوه سوزن کاه را گم ...

باز هم تسبیح بسم اله را گم کرده ام شمس من کی می رسد؟ من راه را گم کرده ام طره از پیشانی ات بردار ای خورشیدکم! در شب یلدا مسیر ماه را گم کرده ...

باز هم تسبیح بسم اله را گم کرده ام شمس من کی می رسد؟ من راه را گم کرده ام طره از پیشانی ات بردار ای خورشیدکم! در شب یلدا مسیر ماه را گم کرده ام در میان مردمان دنبال آدم گشته ام در میان کوه سوزن کاه را گم ...