مگه چند روزه کلشبلند شو یکم موهاتو شونه کنشیه آبی به سر و رو...

مگه چند روزه کلش

بلند شو یکم موهاتو شونه کنش یه آبی به سر و روت بزن انقدر غریبگی نکن تو خونه خودت اصن بلند بلند بخند بدون اجازه ی هیشکی تو شهر بچرخ چون خانومی صداتو نبر هر حرف داری تو جمع بزنو لااقل خودت هوای خودتو داشته باش از کمد درار اون کفشتو که پاشنه داشت برو جلو آینه به خودت برس اون دختر سرحال قدیمو راش بنداز فکر نکن به هیچی اصن یه مدت سر به هیشکی نزن یه صبر ازت مونده فقط نذاری اونم بگیرن ازت ...

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار