dokhtarebaharidokhtarebahariدنبال کردن
کپی متن در حافظه موقتکپی آدرس در حافظه موقتگزارش تخلف
زیر بار حر
dokhtarebahariزیر بار حرف #مردم پوست انداختیم..
پوستی کلفت
به ضخامت سکوت
#سکوتی دربرابر بازی با روح و روانمان....
راه صافمان را کج خواندند...
برای بستن دهانشان راه صافمان را کج کردیم...
شیوه ی زندگی مان شده است رو به حرف مردم زندگی کردن...
عادتی شده که ترکش مرض دار است...
حالمان شده #فرش قرمزی زیر پای مفت چانگی هایشان...
افسار روانمان را به دست گرفته و به هرسو میتازند
#ناهید_جوادی
بیشتر ...
نمایش همه 0 نظر
۱ سال پیش