دلم گرفته گریه میخواهد!نه از این گریه های یواشکی!پنهانی یا م...

دلم گرفته گریه میخواهد! نه از این گریه های یواشکی! پنهانی یا مخفی و خفه! شب.......... نیمه شب.......... صبحگاه. .... وقت و بی وقت. ..... اشک..........! در سکوت نه. ... دلم............. هق هق میخواهد! بلند بلند!آنقدر بلند.......... کہ صدایش به گوش کل کائنات برسَد! فقط.......کاش.......... برای لحظه ای........ همه ی انسانها و کل جهان هستی نمی شنید! و من...........بلند بلند گریه می کردم! بـ‌غض خفه ام کرده این روزها! خدایا لحظه ای............ گوشہای دنیا را بگیر! میخواهم گریه کنم! این که دیگر به سختی ِ آرزوهایم نیست! محال و ناممکن نیست! میتوانی!گوش های دنیا را بگیر! میخواهم اینروزها............ یک دل ِ سیر گریه کنم! میخواهم تمام بغض ها و سخنان نگفته ام را با گریه داد بزنم. ......!!!!!!

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار