نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

شاه نشین چشمِ من تکیه‌ گَه خیالِ توست .. • حافظ

شاه نشین چشمِ من تکیه‌ گَه خیالِ توست .. • حافظ

شاه‌نشین چشم من!!! تکیه گه خیال توست جای دعاست شاه من!!! بی تـــو مباد جای تــو #حافظ ‌‌

شاه‌نشین چشم من!!! تکیه گه خیال توست جای دعاست شاه من!!! بی تـــو مباد جای تــو #حافظ ‌‌

‏شاه نشین چشم من تکیه گه خیال توست ... حافظ

‏شاه نشین چشم من تکیه گه خیال توست ... حافظ

‏شاه نشین چشم من تکیه گه خیال توست ... #حافظ

‏شاه نشین چشم من تکیه گه خیال توست ... #حافظ

شاه نشین چشم من تکیه گه خیال توست ... #حافظ

شاه نشین چشم من تکیه گه خیال توست ... #حافظ

#شاه‌نشین چشم من تکیه گه خیال توست جای دعاست شاه من بی تو مباد جای تو #لسان_الغیب_حافظ #سروده_های_عاشقانه 🆔 @RomanticPoem 🍂 🍁 🍂 ‌

#شاه‌نشین چشم من تکیه گه خیال توست جای دعاست شاه من بی تو مباد جای تو #لسان_الغیب_حافظ #سروده_های_عاشقانه 🆔 @RomanticPoem 🍂 🍁 🍂 ‌

شاه‌نشین چشم من تکیه گه خیال توست جای دعاست شاه من بی تو مباد جای تو 💞

شاه‌نشین چشم من تکیه گه خیال توست جای دعاست شاه من بی تو مباد جای تو 💞

شاه‌نشین چشم من تکیه گه خیال توست جای دعاست شاه من بی تو مباد جای تو #لسان_الغیب_حافظ #سروده_های_عاشقانه

شاه‌نشین چشم من تکیه گه خیال توست جای دعاست شاه من بی تو مباد جای تو #لسان_الغیب_حافظ #سروده_های_عاشقانه

شاه‌نشین چشم من تکیه گه خیال توست جای دعاست شاه من بی تو مباد جای تو #حافظ

شاه‌نشین چشم من تکیه گه خیال توست جای دعاست شاه من بی تو مباد جای تو #حافظ

شور شراب عشق تو آن نفسم رود ز سر کاین سر پرهوس شود خاک در سرای تو شاه‌نشین چشم من تکیه گه خیال توست جای دعاست شاه من بی تو مباد جای تو #حافظ ❣

شور شراب عشق تو آن نفسم رود ز سر کاین سر پرهوس شود خاک در سرای تو شاه‌نشین چشم من تکیه گه خیال توست جای دعاست شاه من بی تو مباد جای تو #حافظ ❣

شاه‌نشین چشم من تکیه گه خیال توست جای دعاست شاه من بی تو مباد جای تو....

شاه‌نشین چشم من تکیه گه خیال توست جای دعاست شاه من بی تو مباد جای تو....

شاه نشین چشم من تکیه گه خیال توست ...

شاه نشین چشم من تکیه گه خیال توست ...

شاه‌نشین چشم من تکیه گه خیال توست جای دعاست شاه من بی تو مباد جای تو #حافظ عکس ahelehratarin

شاه‌نشین چشم من تکیه گه خیال توست جای دعاست شاه من بی تو مباد جای تو #حافظ عکس ahelehratarin

قلندر شاهنشین چشم من. ..تکیه گه خیال توست.. یادش بخیر......):

قلندر شاهنشین چشم من. ..تکیه گه خیال توست.. یادش بخیر......):

تکیه گه خیال توست...

تکیه گه خیال توست...

شاه نشین چشم من تکیه گه خیال تست جای دعاست شاه من بی تو مباد جای تو

شاه نشین چشم من تکیه گه خیال تست جای دعاست شاه من بی تو مباد جای تو

شاه نشین چشم من تکیه گه خیال توست .

شاه نشین چشم من تکیه گه خیال توست .