عکس و تصویر من اگرمهندسی می دانستمخشتِ اول عشق رادر وجودتصحیحب...

من اگر
مهندسی می دانستم
خشتِ اول عشق را
در وجودت
صحیح
بنا می کردم

#طاها_رحیمیان


#روز_مهندس_مبارک
#مهندس

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

Loading...