نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

اوج بی انصافیست رویای تو را من ببافم موهایت را .. او #امیرعلی_قربانی @chekamehaibaran

اوج بی انصافیست رویای تو را من ببافم موهایت را .. او #امیرعلی_قربانی @chekamehaibaran

اوج بی انصافیست رویای تو را من ببافم موهایت را .. او #امیرعلی_قربانی

اوج بی انصافیست رویای تو را من ببافم موهایت را .. او #امیرعلی_قربانی

اوج بی انصافیست رویای تو را من ببافم موهایت را .. او #امیرعلی_قربانی

اوج بی انصافیست رویای تو را من ببافم موهایت را .. او #امیرعلی_قربانی

اوج بی انصافیست رویای تو را من ببافم موهایت را .. او #امیرعلی_قربانی

اوج بی انصافیست رویای تو را من ببافم موهایت را .. او #امیرعلی_قربانی

در دیاری که تو آنجا باشی ، بودن آنجا کافیست.. آرزوی دگر اما اوج بی انصافیست...

در دیاری که تو آنجا باشی ، بودن آنجا کافیست.. آرزوی دگر اما اوج بی انصافیست...

❤ ️ میخواهم ببافم رویاهایم را موهایت را آخ موهایت چه تارهای زیبایی قبل بافتن مینوازمش مینوازمت .

❤ ️ میخواهم ببافم رویاهایم را موهایت را آخ موهایت چه تارهای زیبایی قبل بافتن مینوازمش مینوازمت .

🌷 🌷 : آنقدر به تو پیله ام که می توانم از ابریشم موهایت هزار شعر عاشقانه ببافم... ❣

🌷 🌷 : آنقدر به تو پیله ام که می توانم از ابریشم موهایت هزار شعر عاشقانه ببافم... ❣

برگرد با موهایت شعر ببافم.... با موهای بافته شعرتری.......

برگرد با موهایت شعر ببافم.... با موهای بافته شعرتری.......

در دیاری که تو آنجا باشی ، بودن آنجا کافیست … آرزو های دگر ، اوج بی انصافیست …#MASSIJOONAM

در دیاری که تو آنجا باشی ، بودن آنجا کافیست … آرزو های دگر ، اوج بی انصافیست …#MASSIJOONAM

در دیاری که تو آنجا باشی... ، بودن آنجا کافیست... آرزو هـــای دگر ؛ اوج بی انصافیست ...

در دیاری که تو آنجا باشی... ، بودن آنجا کافیست... آرزو هـــای دگر ؛ اوج بی انصافیست ...

در دیاری که تو آنجا باشی ، بودنت آنجا کافیست / آرزوهای دیگر ، اوج بی انصافیست.

در دیاری که تو آنجا باشی ، بودنت آنجا کافیست / آرزوهای دیگر ، اوج بی انصافیست.

تو اوج تنهایی،تو رویای 'تو' دارم میپوسم..

تو اوج تنهایی،تو رویای 'تو' دارم میپوسم..

یوووووووووووووووووووووحنا در دیاری که تو آنجا باشی بودن آنجا کافیست…آرزوهای دیگر اوج بی انصافیست

یوووووووووووووووووووووحنا در دیاری که تو آنجا باشی بودن آنجا کافیست…آرزوهای دیگر اوج بی انصافیست

در دیاری که تو انجا باشی،،بودن انجا کافیست،آرزوهای دگر اوج بی انصافیست....

در دیاری که تو انجا باشی،،بودن انجا کافیست،آرزوهای دگر اوج بی انصافیست....

در دیاری که تو آنجا باشی بودن آنجا کافیست آرزو های دگر اوج بی انصافیست

در دیاری که تو آنجا باشی بودن آنجا کافیست آرزو های دگر اوج بی انصافیست

در دیاری ک تو آنجاباشی،بودن آنجاکافیست آرزوهای دگر اوج بی انصافیست

در دیاری ک تو آنجاباشی،بودن آنجاکافیست آرزوهای دگر اوج بی انصافیست

در دیاری که تو آنجا باشی بودن آنجا کافیست آرزو های دگر اوج بی انصافیست

در دیاری که تو آنجا باشی بودن آنجا کافیست آرزو های دگر اوج بی انصافیست