شاید تحمل میکنم من دوریِ دست تو راشاید که باران می شوم ایام ...

شاید تحمل میکنم من دوریِ دست تو را

شاید که باران می شوم ایام سرد بی تو را

شاید که تقدیمت کنم قطرات باران دلم
با یک سبد یاس سفید این شعر تقدیر تو را

شاید فریبا می شود این لحظه های زندگی
امید قربانت شود هر لحظه باران تو را

شاید تحمل می کنی ابیات اشعار مرا
شاید که باران می شوم باران چشمان تو را

شاید تحمل میکنم من لحظه های زندگی
امید آن روزی که من می بینمت از نو تو را

شاید تشکر میکنم با بیت بیت این غزل
هر لحظه ی عشق تو از باران چشمان تو را

در بیت آخر میکنم تقدیم تو ای بهترین
شاید که قابل می شود این شعر ، تقدیر تو را

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ادامه‌ی دیدگاه ها