بسوزد خانه لیلی و مجنون کرسم عاشقی در عالم انداختاگرلیلی ب م...

بسوزد خانه لیلی و مجنون ک

رسم عاشقی در عالم انداخت
اگرلیلی ب مجنون داده میشد
دل هیچ عاشقی رسوا نمیشد


دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار