در روستای چهار برج در خراسان شمالی معرف به روستای نابینای