نوزاد پسری با 4 دست و 4 پا در اوکانگو به دنیا آمد.