ویژه کنید
عکس و تصویر #کافر نه ایم و بر سرمان شور عاشقی است آن را که شور عشق به ...

#کافر نه ایم و بر سرمان شور عاشقی است آن را که شور ع...

#کافر نه ایم و
بر سرمان شور عاشقی است
آن را که شور عشق
به سر نیست، کافر است
👤 شهریار

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است
Loading...