نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

چاره ها رفت زدستِ دل بیچاره من تو بیا چاره من شو که تویی چاره من ...

چاره ها رفت زدستِ دل بیچاره من تو بیا چاره من شو که تویی چاره من ...

چاره ها رفت زدستِ دل بیچاره من تو بیا چاره من شو که تویی چاره من ...

چاره ها رفت زدستِ دل بیچاره من تو بیا چاره من شو که تویی چاره من ...

#چو خواهم با تو حال خود بگویم، جا نمی یابم وگر پیدا کنم جای ترا، تنها نمی یابم به جان و دل ترا جویم، اگر ناگاه پیش آیی ز شادی دست و پا گم می ...

#چو خواهم با تو حال خود بگویم، جا نمی یابم وگر پیدا کنم جای ترا، تنها نمی یابم به جان و دل ترا جویم، اگر ناگاه پیش آیی ز شادی دست و پا گم می کنم خود را نمی یابم 👤 دهلوی

چاره ها رفت زدستِ دل بیچاره من تو بیا چاره من شو که تویی چاره من ...

چاره ها رفت زدستِ دل بیچاره من تو بیا چاره من شو که تویی چاره من ...

‌ بی خبر شو ز دو عالم، خبر یار طلب دست بردار ز خود، دامن دلدار طلب می توان دولت بیدار به بی خوابی یافت تو همین در دل شب دیده بیدار طلب #صائب_تبریزی

‌ بی خبر شو ز دو عالم، خبر یار طلب دست بردار ز خود، دامن دلدار طلب می توان دولت بیدار به بی خوابی یافت تو همین در دل شب دیده بیدار طلب #صائب_تبریزی

ای سفر کرده، دلم بی‌تو بفرسود،بیا غمت از خاک درت بیشترم سود، بیا سود من جمله ز هجر تو زیان خواهد شد گر زیانست درین آمدن از سود، بیا مایهٔ راحت و آسایش دل بودی ...

ای سفر کرده، دلم بی‌تو بفرسود،بیا غمت از خاک درت بیشترم سود، بیا سود من جمله ز هجر تو زیان خواهد شد گر زیانست درین آمدن از سود، بیا مایهٔ راحت و آسایش دل بودی تو تا برفتی تو دلم هیچ نیاسود بیا ز اشتیاق تو در افتاد به جانم ...

بی خبر شو ز دوعالم ، خبر یار طلب دست بر دار ز خود، دامن دلدار طلب می توان دولت بیدار به بی خوابی یافت تو همین در دل شب دیده ی بیدار طلب

بی خبر شو ز دوعالم ، خبر یار طلب دست بر دار ز خود، دامن دلدار طلب می توان دولت بیدار به بی خوابی یافت تو همین در دل شب دیده ی بیدار طلب

ای سفر کرده، دلم بی‌تو بفرسود،بیا غمت از خاک درت بیشترم سود، بیا سود من جمله ز هجر تو زیان خواهد شد گر زیانست درین آمدن از سود، بیا مایهٔ راحت و آسایش دل بودی ...

ای سفر کرده، دلم بی‌تو بفرسود،بیا غمت از خاک درت بیشترم سود، بیا سود من جمله ز هجر تو زیان خواهد شد گر زیانست درین آمدن از سود، بیا مایهٔ راحت و آسایش دل بودی تو تا برفتی تو دلم هیچ نیاسود بیا ز اشتیاق تو در افتاد به جانم ...

این تنهایی بار سنگینی دارد بیا بین خودمان تقسیمش کنیم تو پا شو ، بیا ! من دل میشوم و دوستت میدارم . . .

این تنهایی بار سنگینی دارد بیا بین خودمان تقسیمش کنیم تو پا شو ، بیا ! من دل میشوم و دوستت میدارم . . .

تو بیا چاره ی من شو! که تویی چاره من #فیض کاشانی #شهدا

تو بیا چاره ی من شو! که تویی چاره من #فیض کاشانی #شهدا

ای سفر کرده، دلم بی‌تو بفرسود،بیا غمت از خاک درت بیشترم سود، بیا سود من جمله ز هجر تو زیان خواهد شد گر زیانست درین آمدن از سود، بیا مایهٔ راحت و آسایش دل بودی ...

ای سفر کرده، دلم بی‌تو بفرسود،بیا غمت از خاک درت بیشترم سود، بیا سود من جمله ز هجر تو زیان خواهد شد گر زیانست درین آمدن از سود، بیا مایهٔ راحت و آسایش دل بودی تو تا برفتی تو دلم هیچ نیاسود بیا ز اشتیاق تو در افتاد به جانم ...

چاره‌ها رفت ز دست دل بیچاره من.. تو بیا... چارهٔ من شو... که توئی چاره من... #فیض_کاشانی

چاره‌ها رفت ز دست دل بیچاره من.. تو بیا... چارهٔ من شو... که توئی چاره من... #فیض_کاشانی

چاره‌ها رفت ز دست دل بیچاره من؛ #تو بیا چارهٔ من شو که توئی چاره من... #فیض_کاشانی

چاره‌ها رفت ز دست دل بیچاره من؛ #تو بیا چارهٔ من شو که توئی چاره من... #فیض_کاشانی

چاره ها رفت زِ دستِ دلِ بیچارهٔ من تو بیا ؛ چارهٔ من شو که تویی چارهٔ من !

چاره ها رفت زِ دستِ دلِ بیچارهٔ من تو بیا ؛ چارهٔ من شو که تویی چارهٔ من ! " فیض کاشانی "

ستاره دیده فروبست و آرمید بیا شراب نور به رگ های شب دوید بیا ز بس به دامن شب اشک انتظارم ریخت گلِ سپیده شکفت و سحر دمید بیا شهاب یاد تو در آسمان خاطر ...

ستاره دیده فروبست و آرمید بیا شراب نور به رگ های شب دوید بیا ز بس به دامن شب اشک انتظارم ریخت گلِ سپیده شکفت و سحر دمید بیا شهاب یاد تو در آسمان خاطر من پیاپی از همه سو خطّ زر کشید بیا ز بس نشستم و با شب ...

. ستاره دیده فروبست و آرمید بیا شراب نور به رگ های شب دوید بیا ز بس به دامن شب اشک انتظارم ریخت گلِ سپیده شکفت و سحر دمید بیا شهاب یاد تو در آسمان ...

. ستاره دیده فروبست و آرمید بیا شراب نور به رگ های شب دوید بیا ز بس به دامن شب اشک انتظارم ریخت گلِ سپیده شکفت و سحر دمید بیا شهاب یاد تو در آسمان خاطر من پیاپی از همه سو خطّ زر کشید بیا ز بس نشستم و با ...

هیچیم ما بخویش و نمودار ما توئی ما صورتیم و معنی هشیار ما توئی هم گوش و هم سماع توئی در سرو دماغ هم چشم ما تو معنی دیدار ما توئی هم تو زبان بیان ...

هیچیم ما بخویش و نمودار ما توئی ما صورتیم و معنی هشیار ما توئی هم گوش و هم سماع توئی در سرو دماغ هم چشم ما تو معنی دیدار ما توئی هم تو زبان بیان تو تنطق تو میکنی هم در دهان زبان تو و گفتار ما توئی هم دست ...

ای بجهان نهان چو جان روشنی جهان توئی از همه دیدها نهان در همه جا عیان توئی آنکه ز جای میبرد هر نفس این دل مرا میکشدش بهر طرف در پی این و آن توئی ...

ای بجهان نهان چو جان روشنی جهان توئی از همه دیدها نهان در همه جا عیان توئی آنکه ز جای میبرد هر نفس این دل مرا میکشدش بهر طرف در پی این و آن توئی آنکه چو عزم میکنم کز پی مقصدی روم میشکند عزیمتم ناگه و بیگمان توئی آنکه ...

صاحب دنیای بی سامان بیا می دهد دنیا ز هجرت جان بیا بی تو آیات خدا در ماتمند دست بنه در دست این قرآن بیا

صاحب دنیای بی سامان بیا می دهد دنیا ز هجرت جان بیا بی تو آیات خدا در ماتمند دست بنه در دست این قرآن بیا