به بعضیا باس گفت:کاری نکنکه مجبورشمکاری کنمکه توهرکاری کنینت...

به بعضیا باس گفت:

کاری نکن که مجبورشم کاری کنم که تو هرکاری کنی نتونی کاریش کنی... جمله سنگین بود۱صلوات عنایت کنید.

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است